Thị trường sản xuất


Chúng tôi có khách hàng từ cả thị trường trong nước và thị trường nước ngoài. Các nhà quản lý của Xưởng đúc khuôn HC có kỹ năng giao tiếp tốt và ý thức phục vụ tốt. Thị trường bán hàng chính của chúng tôi:

Thị trường nội địa 20%

Nam Mỹ 15%

Bắc Mỹ 20,00%

Châu Âu và Vương quốc Anh 20,00%

Châu Á: 15%

Khác: 10%