Dịch vụ của chúng tôi


Năng lực Sản xuất của chúng tôi bao gồm: Đúc thổi, Đúc phun.
Chúng tôi có thể đưa sản phẩm của bạn từ khái niệm đến giao hàng hoặc chỉ cần đưa ra một báo giá cạnh tranh cho một sản phẩm hiện có hiện đang được gia công ở nơi khác.
Chúng tôi cung cấp các dịch vụ chuỗi cung ứng hoàn chỉnh nếu muốn và có thể giao hàng trực tiếp đến địa điểm của khách hàng của bạn.
Công ty chúng tôi kết hợp Hệ thống quản lý chất lượng để cung cấp tài liệu chi tiếtvề khả năng truy xuất nguồn gốc, cũng như đảm bảo tuân thủ các yêu cầu chất lượng cá nhân của bạn.